Privacyreglement

NEXST, gevestigd te (1012 LM) Amsterdam aan de Damrak 68-B, neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacyreglement van NEXST  (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit privacyreglement aandachtig door te nemen.

Door deze site of toepassing te gebruiken, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacyreglement.

Als u niet wilt dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt en overgedragen, zoals beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons privacyreglement intrekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via info@NEXST.nl. Als u uw toestemming intrekt, worden uw profielgegevens verwijderd behoudens de informatie die wij op basis van een wettelijk voorschrift dienen te bewaren.

 1. Welke informatie wordt door NEXST verzameld en verwerkt?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening.  In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacyreglement.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze detachering, payroll en werving & selectie dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door NEXST medewerkers en deels geautomatiseerd.

Eveneens verwerken wij de gegevens om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u akkoord gaat met onze privacyreglement (opt-in).

 1. Welke digitale data wordt door NEXST verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die NEXST  aanbiedt, kun je een persoonlijk profiel aanmaken of direct solliciteren op openstaande vacatures. NEXST verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de dienstverlening. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover NEXST  deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt NEXST ze?

Ter uitvoering van onze dienstverlening maakt NEXST  gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Deze informatie bevat naast je IP- adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in o.a. de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 1. Voor welke doeleinden zal NEXST gegevens over jou gebruiken?

NEXST zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om je te bemiddelen naar een van onze opdrachtgevers en je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van NEXST;

NEXST gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van onze website.  Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Zonder jouw expliciete toestemming met ons privacyreglement zal NEXST jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden.

NEXST kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan NEXST jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 1. Welke gegevens verzamelt NEXST  van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

Op het moment dat u voor NEXST gaat werken mogen wij deze gegevens verstrekken aan de inlener(s):

1Toestemming. Je geeft toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

 1. Op welke wijze beschermt NEXST jouw Persoonsgegevens?

NEXST zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. NEXST zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. NEXST zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

NEXST voorziet in de volgende rechten:

– Recht op informatie
– Recht op inzage
– Recht van vergetelheid (beveiliging en bewaring persoonsgegevens)

Recht op informatie

Organisaties zijn wettelijk verplicht informatie te geven aan personen van wie zij persoonlijke data en gegevens gebruiken. De voornaamste informatie die gedeeld moet worden, is met welk doe de gegevens worden gebruikt en of de gegevens aan derden worden verstrekt.

NEXST handelt conform artikel 33 en 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens wordt er een privacyverklaring gecommuniceerd wanneer een kandidaat zich inschrijft bij NEXST.

Voor verdere informatie verwijst NEXST  naar deze website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-informatie


Recht op inzage

NEXST is transparant en faciliteert het recht van inzage van haar medewerkers en opdrachtgevers.

Zodra iemand inzage vraagt, laat NEXST  het volgende weten:

– Of de persoonsgegevens wel of niet gebruikt worden door NEXST
– Welke gegevens er gebruikt worden
– Wat het doel is van het gebruik
– Aan wie de gegevens worden verstrekt
– Wat de herkomst is van deze gegevens

NEXST handelt conform de artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onderstaande website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage


Recht van vergetelheid (beveiliging en bewaring persoonsgegevens)

Zie hieronder het artikel over de inhoud van het recht van vergetelheid:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-uit-de-avg-in-5976

Er wordt geen duidelijke maatstaf genoemd in de nieuwe wet AVG voor de bewaartermijn van personeelsdossier, salarisadministraties, loonbelastingverklaringen etc.

NEXST hanteert de bewaartermijnen genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aansluitende wetgeving.

Hieronder leest u de belangrijkste bepalingen daaruit.

 1. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van NEXST worden overgedragen aan een derde partij of dat NEXST fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

 1. Inzage in en corrigeren van gegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren en ons verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Wanneer je niet langer of juist wel informatie van NEXST  of van derden wenst te ontvangen, kun je dit per mail aangeven.

 1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van NEXST ?

Het privacyreglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.NEXST.nl zijn verkregen.

 1. Wijzigingen privacyreglement

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

 1. Vragen of suggesties?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@NEXST.nl