Het Proces

Omdat toeval niet bestaat, laten wij niets aan het toeval over.

Voordat wij een kandidaat aan u voorstellen, weet u zeker dat een kandidaat door twee van onze ervaren sales recruiters is gescreend. Aanvullend laten we een braintest doen om vast te stellen of een kandidaat kan voldoen aan het niveau dat in uw organisatie is vereist.

Indien u overtuigd bent van een van de geselecteerde kandidaten, sluiten wij in overleg met u het traject met speciaal ontwikkeld assessment voor salesfuncties. Door deze werkwijze maken wij van een match ook een duurzame match.

Detavast

Bij NEXST kunt u er voor kiezen om de kandidaat op basis van detachering aan te nemen en op een later moment zelf in dienst te nemen. Dit noemen wij Deta-Vast.

Na een periode van 6 maanden heeft u een keuzemoment om de kandidaat een direct in dienst te nemen of dit op de detachering door te laten lopen.

Deze vorm geeft u meer flexibiliteit en tijd om te bepalen of de match een blijvende match is.
Onze opdrachtgevers kiezen ook vaak voor deze optie als ze een nieuwe productlijn of dienst lanceren of voor een project van tijdelijke duur salestalenten nodig hebben.

Detacheren

Next biedt de mogelijkheid om volledig flexibel in te zetten. Werknemers blijven in dienst van Nexst en werken bij u op locatie. Alle risico’s zoals verzuim en alle werkgeverslasten liggen dan bij Nexst. U betaalt enkel een opslag over het overeengekomen salaris van de kandidaat.

Wervings & Selectie

Naast het detacheringstraject kunt u bij NEXST kiezen om de medewerker direct in dienst te nemen. De kandidaat ondergaat, net zoals bij het detacheren, een intensieve screening. Hieruit volgt een uitgebreid profiel met een duidelijke schets van de kandidaat. Hierin zijn zowel de positieve als de negatieve kanten beschreven. Tenslotte krijgt u een duidelijk en realistisch advies over de kandidaten.

Bij de W&S dienst van NEXST kan er een keuze worden gemaakt tussen de basic en advance. Bij Advance W&S screening worden de kandidaten stevig aan de tand gevoeld. Er wordt een methode toegepast die specifiek is gebaseerd op salesfuncties. Hierin wordt zowel het verbale als non-verbale goed geanalyseerd. Tenslotte volgt er een tweede gesprek met een ervaren senior recruitment consultant.

Tenslotte kan er gekozen worden voor een basic screening. Hier zitten alle fundamentele elementen in, alleen zonder een tweede gesprek en een minder uitgebreid profiel.

De route naar de juiste match!

U bent op zoek

U bent actief op zoek naar versterking van uw sales organisatie.

Bedrijfsbezoek op locatie

Wij komen bij u langs om kennis te maken en uw organisatie te leren kennen.

Profielschets

Na akkoord over de voorwaarden maken de NEXST tekstschrijvers een profielschets en een aansluitende vacaturetekst op maat voor uw organisatie.

Pakketkeuze

U kiest voor het aantal gespreksrondes op locatie en of u een assessment door ons wilt laten afnemen.

Start zoektocht

De vacature zetten onze recruiters uit in het NEXST netwerk en de aansluitende jobboards.

Kennismaking

NEXST stelt 3 kandidaten aan u voor na een uitgebreide voorselectie.

Onderhandeling

Onze recruiters organiseren de gesprek(ken) bij u op locatie.

Contractvorm

Bent u eruit met een van de geselecteerde kandidaten, NEXST adviseert u vrijblijvend over de te kiezen contractvorm.

Risicovolle hires zijn verleden tijd, new business genereren met zekerheid!