Het stoppen met de opleiding wordt pas overwogen als uiterste redmiddel. Er wordt altijd gekeken of met extra begeleiding de opleiding succesvol kan worden afgerond. Desalniettemin kan het voorkomen dat je uiteindelijk toch uitstroomt. Hier zijn geen negatieve consequenties aan verbonden.